محمد صادق بیاتی

کارشناس ارشد نرم افزار

طراح و برنامه نویس وب

PHP - JavaScript


Web Designer

طراحی صفحات واکنش گرا

HTML 5/CSS 3/JQuery/JQueryUI/Bootstrap 3

phpمتخصص

برنامه نویس سمت سرور

PHP/Ajax using JSON/XML - PHP MVC - Laravel 5

کارشناس تحلیل و بررسی فرآیندهای سازمانی

Work with

ProcessMaker

دیدن نمونه کارها

تمامی نمونه کارها توسط اینجانب طراحی شده و هیچ کجا مشابه آن یافت نمی شود


سوابق کاری

برنامه نویس ارشد شرکت آترا کران انرژی


تماس با بنده

در طراحی و برنامه نویسی بدون محدودیت باشید

هر روز به دنبال ایده ی نو و طرح جذاب باشیم